Nyhets information

Vill du veta vad som händer och sker på Mixhuset gilla oss gärna
då på Facebook och / eller Instagram där uppdaterar vi när nya
produkter, rea, och annat kul inkommer och sker.